page view image

Vedøya - Klagesang til fuglefjellet som stilna ( Akt # 1)

Arrangementsinformasjon
event image

I natt er det lyst 

men jeg vil bare sove 

alt har forandret seg 

jeg kjenner meg ikke igjen  

uten   

skrålet  

bruset  

sølvkappens glans 

Elin Már, er kunstner og komponist bosatt på Røst som bla driver Røst skolehage og grunnla Røst AIR i 2012. Hun har gjennom det pågående Soundscape Røst prosjektet samlet inn muntlige historier og fortellinger fra Røstværinger og andre tilreisende som har et relasjon til Vedøya, slik at ettertiden og barna som vokser opp på Røst skal kunne få høre om hva fjellet engang var; en av Nord Europas mest tallrike hekkekolonier for pelagisk sjøfugl. Alle opptakene tilhører Røstværingen og skal ivaretas av Nasjonalbiblioteket og Arkiv Nordland for framtida.

Vi lytter til mennesker som forteller om fjellet slik det en gang lød,  til arkiv opptak og til Elin Márs egne opptak av krykkjene i Vedøyflåhet og Vishelleren.

Arrangementet passer for folk i alle aldre.

Medvirkende:
Elin Már Øyen Vister (kunstner, komponist, sanker/dyrker bosatt på Røst)

Elin Már Øyen Vister

Vedøya – klagesang til fuglefjellet som mistet stemmen (Akt # 1) » forteller historien til fuglefjellet Vedøya på Røst (Lofoten/Láfot, Nordland); fra den geologiske fødselen, opp gjennom historien som en av Nord Europas mest tallrike hekkekolonier for sjøfugl, som veidde-vær, matauke og beitelandskap; fram til sommeren 2020 da Vedøya «stilna hen». Vedøyas skjebne er et levende bevis på de dramatiske klimaendringene som utspiller seg
og tapet av biomangfoldet som er en av konsekvensene av krisa.

 

Elin Már Øyen Vister vever sammen sonisk materiale som inkluderer en tids- serie med feltopptak fra Vedøya og Røst mellom 2010- 2021, nykomponert musikk, ulike musikalske elementer, arkivlyd og fortellerstemmen som gestaltes av Ingvild Austgulen. Elin Már har gjennomført en rekke samtaler og research intervjuer med sine naboer/lokale folk på Røst, bla  Oddleif og Irene Torsteinsen, sjøfuglforsker Tycho Anker-Nilssen, ornitolog Steve Baines,  samt samtaler med filologer, historikere og arkeologer som tilsammen har inspirert manuset Øyen Vister har skrevet.

Verket er opprinnelig skapt som en nikanals lydinnstallasjon, men presenteres i stereo for anledningen.


Arkiv foto: Paul Andreas Røstad,  1963

Komplett verkskreditering:

Elin Már Øyen Vister – komposisjon, feltopptak, vokal, surround-mix, manus

Paal Rasmussen – konstruksjon av høytalere og assistanse ved mix

Venke Tørmænen – plantefarga tekstiler Krykkjene på Vedøya – vokalisering Jostein Stalheim – akkordeon
Mikael Rönnberg – piano og orgel

Ola Høyer – bass

Ingvild Austgulen – fortellerstemme

Kristine Tjøgersen – klarinett

Carina Beddari – manuskonsultasjon

Annabelle Despard – manuskonsultasjon og oversettelse til engelsk

Studioinnspilling av akkordeon ved Robert Jønnum

Studioinnspilling av bass – Fluepapiret

Verket inneholder et lydklipp fra filmen «En sommer på Røst» av Per Høst (1953)

Verket inneholder improvisasjoner omkring sangen «Blå Kveill», komponert av Tove Karoline Knutsen (1970)

Verket er støttet av Norsk Kulturråd, Prosjektstøtte visuell kunst og Komposisjon og produksjon av musikk, og Lydgalleriet.

Kunstnerisk assistanse v. Magdalena Manderlova (Kunstnerassistentordninga)


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. refusjon skjer kun ved avlysning av konsert.